Pasak D. Easton, politika yra procesas, kuriame nustatomi socialiniai tikslai ir standartai, susiejantys visus bendruomenės narius.

    Kandidatuoju į Klaipėdos rajono merus ir suprantu atsakomybę už rajono ateitį, jo augimą, didelių ambicijų įgyvendinimą, gyventojų lūkesčių išsipildymą bei bendruomeniškumo iškėlimą pagrindiniu tikslu bei džiaugiuosi, kad esu ne vienas. Esame komanda, kuria galima didžiuotis. Komanda, kurią subūrėme drauge su bendraminčiais, kuri pasiruošusi bendrai įgyvendinti mūsų siekius ir uždavinius. Mūsų komanda sudaryta iš skirtingų žmonių, bet yra labai vieninga. Komandos pagrindą sudaro tokie pat bendruomenės žmonės kaip ir Jūs gerbiami Rinkėjai. Tai bendruomenių ir bendrijų pirmininkai ar aktyvistai, mokslo ir verslo žmonės, įmonių vadovai ir darbuotojai. Mūsų komandos nariai puikiai žino sunkaus ir pasiaukojančio darbo skonį, siekiant užsibrėžto tikslo.

    Komandoje yra patyrusių, gyvenimo mačiusių, jo užgrūdintų veteranų, ir sėkmingų vidutinio amžiaus vadovų bei didelį polėkį turinčio jaunimo. Manau, kad tokia patirties, ambicijų ir energijos simbiozė gali atnešti permainas mūsų Klaipėdos rajonui, jo miestams, miesteliams ir gyvenvietėms. Ne veltui mes pasirinkome pavadinimą „Bendrai Geriau“. Iš tikrųjų dirbant bendrai yra daug geriau nei bandant kažką nuveikti vienam.

    Mūsų visuomeninis rinkimų komiteto kandidatų sąrašas sudarytas iš nepartinių kandidatų, žmonių jokiai partijai neįsipareigojusių ir už „virvučių“ netampomų. Todėl jie turi puikią galimybę susikoncentruoti konkrečių užduočių vykdyme, siekiant spręsti aktualius rajonui klausimus. Tokių klausimų yra daug: ikimokyklinis ir mokyklinis bei popamokinis ugdymas, švietimo ir kultūros infrastruktūra, poilsio ir sporto bazės bei veikla, gyventojų sveikata ir sveikatingumas, rajono komunalinė infrastruktūra, kelių priežiūra ir remontas, daugiabučių renovacija, parama silpnesniems ar neįgaliems – sąlygų sudarymas jų oriam gyvenimui, aplinkosaugos ir gyvenamosios aplinkos klausimai, soduose gyvenantys žmonės ir daugelis kitų sprendimų, kuriuos per kadenciją reikės padaryti, taip pat vykdyti jau pradėtus socialiai ir finansiškai atsiperkančius projektus.

    Džiaugiuosi ir Didžiuojuosi savo bendražygiais. Linkiu jiems ir sau pelnytos sėkmės. Dauguma mūsų komandos jau yra išbandyti bendruose darbuose, tai ir kovo 11-osios vėliavos nešimo organizavimas, savanoriškas 765 balionų paleidimas miesto gimtadienio proga, karūna Karaliui Mindaugui, Lietuvos cepelinų čempionatas ir dar daug smulkesnių renginių ir projektų, kur komanda dirbo kaip kumštis. Tikiuosi, kad rajono gyventojai įvertins mūsų komandos ryžtą ir susiklausymą. Tikiu, kad Klaipėdos rajonas turi potencialą, svarbu suformuoti gerą ir vieningai dirbančią vadovų komandą. Rajono savivaldybės taryboje reikia naujų veidų, žmonių, kurie gyvena bendruomenėse ir gerai žino mūsų aplinkoje esančias problemas.

    Vyriausioji rinkimų komisija 2018 12 21 patvirtino visuomeninio rinkimų komiteto „Bendrai Geriau“ kandidatų sąrašą, kurį čia pateikiu Jūsų žiniai.

 

1.  Vaclovas Macijauskas

2.   Loreta Piaulokaitė-Motuzienė

3.   Violeta Gedgaudienė

4.   Jurgita Jurgutytė

5.   Irmantas Vainorius

6.  Daiva Bulovienė

7.   Asta Pilipuitienė

8.   Rasa Kuzavienė

9.   Egidijus Norvaišas

10. Virginijus Šacauskas

11. Virginijus Lukas

12. Bronius Krauleidis

13. Kęstutis Mižutavičius

14. Loreta Svidrienė

15. Jonas Lemežis

16. Robertas Vaitkus

17. Edgaras Užpurvis

18. Danutė Pronskienė

19. Kęstutis Petrutis

20. Romas Liekis

21. Rimtautas Aniulis

22. Rimantas Lukošius

23. Sigitas Vilimas

24. Nikolaj Gorčiakov

25. Inesa Budvytienė

26. Alma Macijauskaitė

27. Jurijus Žmurko

28. Ruslanas Mašurinas

29. Ilona Šakinienė