Su Mokytojo diena

Tai nuo Jūsų čia taip šviesu

nuo žodžio šitaip pasakyto,

nuo pagalvojimo balsu:

turbūt ne dėl savęs esu -

esu turbūt dėl kieno nors kito.

[J.Marcinkevičius]

       Mokytojo dienos proga dėkojame visiems Mokytojams, už jų nubrėžtą liniją, kuri mus veda pirmyn. Juk svarbu ne tai kas pasakyta, svarbu, kur tai mus nuvedė. Jūsų pamokos mus veda į gyvenimą, kuriame ir mes kartais tampame mokytojais...