2. Loreta Piaulokaitė-Motuzienė

    Nepartinė kandidatė į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose, gyvenanti Dovilų seniūnijoje. 

    Siekiu Klaipėdos rajono tarybos nario mandato, nes negaliu toliau toleruoti esamo sąstingio ir manau, kad bendruomenės, bendrijos ir patys žmonės yra tikrieji savo rajono šeimininkai.

    Manau, kad svarbiausia yra išgirsti žmonių lūkesčius, palaikyti naudingas visuomenei iniciatyvas ir kartu su vietos bendruomenėmis planingai spręsti susidariusias problemas.

   Nevyriausybinių organizacijų skatinimas ir stiprinimas gali būti puiki alternatyva kultūros, sporto, socialinių paslaugų sektoriuose.

Biografija

1. Gimimo data, vieta: 1974 vasario 13 d., Kazlų Rūda

2. Išsilavinimas: Biomedicinos mokslų daktarė LAMMC - LŽŪU

3. Darbo patirtis:  1995 -1999 ASU Kultūros katedros laborantė;

                2000-2012 LAMMC Vėžaičių filialas mokslo darbuotoja;

                Nuo 2012 UAB „Ekoakademija“ direktorė

                Nuo 2015 Asociacija Gargždų vietos veiklos grupė pirmininkė

                Nuo 2015 Individuali konsultanto veikla

                Nuo 2016 Lietuvos ekologinių ūkių asociacija internetinio tinklapio administratorė

4. Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla:

                Nuo 2014 metų dalyvavimas konkūrų jojimo varžybų „Gargždo festivalis“ organizaciniame komitete.

                Darbas 2015 metų tiesioginių mero rinkimų kandidato štabe.

                2016 metais parengta ir VRM pateikta  Gargždų miesto vietos plėtros strategija.

                Privačios ir viešos komunikacijos įgūdžiai įgyti praktinėje veikloje organizuojant ir dalyvaujant konferencijose bei seminaruose, organizuojant ir vedant mokymus, lauko dienas.

                Ekspozicijų ruošimas ir pranešimai bendruomenių renginiuose.

                Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbta 15 mokslinių ir 25 mokslo populiarinimo straipsniai, kelios dešimtys publicistinių straipsnių, skaityti žodiniai pranešimai, redaguojami tekstai, vertimai iš/į lenkų ir rusų kalbas .

                9 mokslinio tiriamojo darbo metodikų bendraautorė ir tyrimų vykdytoja.

                Narystė Lietuvos mokslininkų sąjungoje, Lietuvos dirvožemininkų draugijoje, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijoje.

                2018 Gargždų miesto bendruomenės valdybos narė

                Asociacijos „Bendrai visi“ steigėja ir narė

5. Užsienio kalbos: rusų, lenkų, vokiečių

6. Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi, sūnus Benediktas

7. Laisvalaikio pomėgiai:  Augalininkystė, savišvieta, muzika, rankdarbiai, protų kovos.

 

Skaityti daugiau