18. Danutė Pronskienė

Nepartinė kandidatė į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose.

 

Gerbiu mūsų demokratinės visuomenės vertybes, asmeninę laisvę ir asmeninę atsakomybę, todėl būsiu lojali, supratinga, visada domėsiuos bendruomenės reikalais, problemomis, dalyvausiu bendruomenės gyvenime, idant mano balsas būtų išgirstas.

Biografija

 

1. Gimimo data, vieta: 1955 m. spalio 3 d., Klaipėda

2. Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis, Lietuvos valstybinė konservatorija, smuiko specialybės dėstytoja, 1980 m.

3. Darbo patirtis:  Klaipėdos J. Karoso muzikos mokykla, direktoriaus pavaduotoja.

5. Užsienio kalbų mokėjimas: Rusų

6. Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi, vyras Algirdas, dukra Enrika

7. Laisvalaikio pomėgiai: koncertai, spektakliai, knygos, kelionės, sodo darbai