VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO „BENDRAI GERIAU“ PROGRAMA 2019 METŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS RINKIMUOSE

 

MES ESAME JŪS:

1. Esame nepartinė, bendruomeninė organizacija – todėl geriausiai žinome ir atstovaujame rajono gyventojų, mūsų visų, poreikiams.

2. Esame darbštūs, sąžiningi ir atsakingi, todėl garantuojame skaidrumą.

 

Mūsų Tikslas: etiška, morali, žmogiška savivalda.

Tikime: bendrai – visada geriau!

 

3. Rajone yra 11 seniūnijų ir daugiau nei 300 gyvenviečių, tarp jų sodininkų bendrijų, ir čia – mūsų visų namai, gyventojai – mūsų kaimynai. Nuoširdžiu darbu bendrai užtikrinsime taip trokštamus personalizuotus pokyčius.

4. Sieksime etiškos, moralios – žmogiškos savivaldos; norime – gyventojų labui dirbančios valdžios. Kiekvienas bus išgirstas.

5. Sieksime padidinti seniūnijų reikšmę, įgaliojimus ir savarankiškumą, atliekant gyventojams svarbias funkcijas: rūpinantis gyvenviečių infrastruktūra, gyventojų ekonominiais, socialiniais, kultūriniais poreikiais ir švietimu, vykdant viešuosius pirkimus.

6. Stipri bendruomenė – stiprus žmogus, stipri savivalda ir stipri valstybė.

 

MŪSŲ EKONOMINIAI POREIKIAI:

 

7. Norime, kad savivaldos lėšos būtų valdomos sąžiningai, pamatuotai, užtikrinant didžiausią ekonominę naudą gyventojams.

8. Savo kryptingais veiksmais ir profesionaliais sprendimais sukursime suprantamą, palankią aplinką verslui, skatinsime smulkiojo, vidutinio ir šeimos verslo iniciatyvas, naujų darbo vietų kūrimąsi.

9. Gerinsime rajono įvaizdį, konkurencingumą ir pritrauksime nacionalines bei užsienio investicijas.

10. Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto savivaldų bendradarbiavimas lygiavertės partnerystės pagrindu sprendžiant verslo, aplinkosaugos, infrastruktūros plėtojimo, gyventojų aplinkos gerinimo klausimus.

11. Tęsime bendruomenei reikalingus ekonomiškai ir socialiai naudingus Savivaldybės vykdomus projektus.

12. Laisvosios ekonominės zonos įkūrimas – rajono ekonominio augimo garantas.

 

MŪSŲ SOCIALINIAI POREIKIAI:

 

13. Glaudžiai bendradarbiaujame su seniūnijomis, todėl geriausiai žinome kiekvienos gyvenvietės socialinę aplinką, atstovaujame bendruomenių ir gyventojų poreikiams.

14. Mes – iš bendruomenių, mums rūpi žmogus: mobilizuosime pagalbą sunkiau gyvenantiesiems ar vargstantiesiems. Kursime ir įgyvendinsime socialinę strategiją, kurios tikslas – padėti vieni kitiems, ugdyti ir integruotis.

15. Skatinsime socialiai orientuotas verslo iniciatyvas bei tikslinį biudžeto lėšų panaudojimą.

16. Tęsime socialinio būsto plėtrą, tobulinsime koncepciją, kad ji būtų maksimaliai naudinga žmonėms ir visuomenei.

17. Sieksime, kad visos socialinės grupės turėtų galimybę dalyvauti, sprendžiant joms svarbius klausimus.

 

ŠEIMA – DABARTIS, JAUNIMAS – ATEITIS, SENJORAI – PATIRTIS IR VERTYBĖS

 

18. Mums labai svarbu, kad kiekvienas vaikas turėtų vietą darželyje ir būtų užtikrintas pilnavertis ugdymas, todėl sieksime rajono ikimokyklinio ugdymo sistemos tobulinimo. Skatinsime įvairias ugdymo įstaigų organizavimo formas.

19. Dėsime pastangas, gerinant rajono įvaizdį, siekiant gyvenviečių patrauklumo, investuotojų dėmesio, didesnio suaugusiųjų ir jaunimo užimtumo, skatinsime jaunimo verslumo iniciatyvas.

20. Mes už aktyvią, sportuojančią visuomenę ir ligų prevenciją, todėl norime, kad būtų dedama daugiau pastangų į sporto populiarinimą visoms amžiaus grupėms, sveikatinimo programas, žalingų įpročių prevenciją.

21. Rūpinsimės mūsų senjorais ir neįgaliaisiais, kad kiekvienas, net ir atokiau gyvenantis, jaustųsi reikalingas, pilnavertis bendruomenės narys, galėdamas dalyvauti socialiniame, kultūriniame gyvenime.

22. Didinsime socialinių paslaugų prieinamumą kiekvienam.

23. Vykstant rajono sveikatos priežiūros įstaigų veiklos optimizavimui, kovosime už pacientų teisę gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir palankias darbo sąlygas medikams. Sieksime pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų pavaldumo rajono Savivaldybei.

 

MŪSŲ GYVENAMOJI APLINKA

 

24. Ateitis mūsų rankose. Gyvenimas sveikoje, švarioje ir saugioje aplinkoje – visų teisė,todėl taršias teritorijas planuosime atokiau nuo gyvenamųjų.

25. Gyvenamųjų teritorijų infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams, atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra.

26. Gyvenantys sodininkų bendrijose – mūsų bendruomenės nariai ir visateisiai rajono gyventojai.

27. Svarbus aplinką tausojančių technologijų diegimas bei atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimas, vykdomos ir palaikomos gamtą tausojančios iniciatyvos.

28. Rūpinsimės, kad gyventojams būtų prieinamas kokybiškas vanduo.